Sanayi Analizi

 GENEL BAKIŞ

İklimlendirme sanayi ürünleriyle ilgilenen Türk şirketleri 1950’li yıllarda faaliyet göstermeye başladı. 50’lerden bu yana, kriz dönemleri dışında, Türk iklimleme sektöründe hem üretim, hem de kapasite hızla gelişmiştir ve piyasa büyümektedir. Nüfusta ve hayat standartlarında artış daha çok iklimlendirme sanayi ürünü üretme ihtiyacına sebep olmuştur. Ancak, gerçek piyasa gelişmesi 80’lerin sonunda başladı. Türk iklimlendirme piyasasında şirketlerin sayısı ve mevcut ekipman çeşitleri 90’larda hızla arttı. Bu durum, ülke ekonomisindeki olumlu gelişmelere de paraleldi. Türkiye bugün Avrupa’daki en büyük beşinci iklimlendirme piyasasıdır. Halen evlerde kullanılan iklimleme cihazlarının toplam 73 milyonluk nüfusun %2’si civarında olduğu tahmin ediliyor.

Modern ısıtma sistemleri yanında iklimleme nüfusun çoğunluğu tarafından hâlâ bir lüks olarak görülmekle beraber, daha büyük kentsel merkezlerde veya tatil yörelerinde satışlar artmaktadır.

Türk piyasası tamamen açık

Daima yeni ürünler arayışında olan Türk tüketiciler ülke içinde üretilen iklimlendirme ürünlerini tercih etmektedir, ama Türk piyasası bütün dünya ürünlerine tamamen açıktır. Bu durum, aslında, Türk iklimlendirme sanayisinin başarısına yol açmaktadır. Türk iklimlendirme sanayi üreticileri, yurtiçi piyasada sağlam müşteri bağlılığına yol açan kendi markalarını yaratmışlardır ve bu markalar, başta AB ülkeleri olmak üzere, yabancı piyasalarda ilerleme kaydetmektedir. Son yıllarda, sektördeki şirketler geçmişte yıllarca temsil etmiş oldukları global firmalar ile ortak girişimler kurmaya, böylece hem Türkiye hem de iklimlendirme sektörü için teknoloji transferi fırsatları yaratmaya başlamışlardır. Aynı zamanda, Türk ve uluslararası yatırımcıların kurumsal faaliyetleri uluslararası dağıtım ve pazarlamanın kapılarını açmaktadır.

Sektör çeşitli dernekler içinde örgütlenmiştir

1993’te, Türkiye’de iklimleme sektörünün sağlıklı, etkili ve sistemli olarak gelişmesini temin etmek için İSKİD-İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneğikuruldu. Bugün, İSKİD’in 95 üye şirketi var.

ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), Aralık 1997’de kuruldu. Derneğin dört amacı var: İklimlendirme piyasasını geliştirmek, daha koordineli araştırma ve geliştirmeye yönelik olarak üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasındaki bağları güçlendirmek, sektörün teknolojisini Avrupa Birliği standartlarına yükseltmek ve nitelikli montaj ve servis teknisyenleri yetiştirmek ve eğitmek.

Pencere tipi klimaların yerini split klimalar alıyor.

İSKİD-İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği tarafından verilen iklimlendirme üretim istatistiklerine göre, pencere tipi klima üretimi sürekli olarak azalmış ve 2004’te 2.000 üniteye gerilemiştir; oysa 2001’de 10.000 ünite pencere tipi klima üretilmişti. Pencere tipi klimaların yerini artık split klimaların aldığı artık bilinen bir gerçektir. Mini split iç-mekân üniteleri ve dış-mekân üniteleri, sırasıyla, %90 ve %85 artışla, 2004 yılında yaklaşık 743.000 ünite ve 722.000 üniteye ulaştı. Önceki yılda 28 ünite kanallı split hava kliması imal edilirken, 2004’te üretim 165 üniteye ulaştı.

Türkiye’de iklimlendirme piyasası için olumlu bir eğilim var

Bütün bu veriler genel olarak Türkiye’de iklimlendirme için sürekli bir olumlu eğilim olduğunu gösteriyor. Yukarıda belirtilen ürünlerin çoğunda ihracat son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Split klimalarda yurtiçi piyasasının daha da gelişme imkânı çok büyüktür. Merkezi sistem ekipman imalatının da izleyen yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesi bekleniyor. İnşaat sektörü 2005’te klima ihtiyacında bir artışa dair umut verici işaretler göstermiştir.

Türk iklimlendirme sanayi  inovasyon ve yeni ürün geliştirmeye yüksek öncelik verdiklerinden, araştırma ve geliştirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Türk iklimlendirme sanayi imalatçıları, ISO Standartları, CE veya Eurovent-Cecomaf standardizasyon belgelerinin alınması için gerekli prosedürleri gerçekleştirmeye devam etme ihtiyacının da farkındadır. Çok sayıda Türk imalatçı, yakın tarihlerde, AB’ye ihraç edilecek ürünlerine CE İşaretini koymuşlardır. 2003 başında, Türk yurtiçi piyasasında ürünler satmak için CE İşareti gereklerini yerine getirmek zorunlu oldu. Aynı zamanda, Türk iklimlendirme imalatçıları çevre konularında uluslararası ve ulusal gelişmeleri yakından takip etmekte ve çevre mevzuatı ve düzenlemelerine uymaktadır. Tüketici hizmetleri bakımından, cihaz imalatçılarının satış sonrası servisleri son kullanıcılara gayet iyi hizmet vermektedir. İklimlendirme sanayi, Türkiye’de satış sonrası hizmetler ile ilgili mevzuatı ciddi olarak takip etmektedir.

Kaynak:Turkish Trade and Business Portal