Nasıl Üye Olunur

Nasıl Üye Olunur

Birliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formu doldurup çıktısını alarak, Ek'ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

Üyelik Şartları:

1. Formu doldurunuz.
2. Daha önce Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
3. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
4. Giriş aidatı 200,00 TL' dir.

Ek'ler

1. Tek Vergi Numarası'na ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı.
2. İmza sirküleri (Fotokopisi)
3. Taahhütname (Aşağıda yer alan Form)
4. a ) Gerçek ve Tüzel kişi tacirler için : Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
b ) Esnaf ve Sanatkarlar için : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu österir "Faaliyet Belgesi"
c ) Joint-Venture ve Konsorsiyumlar için : Durumlarını bildirir Ortaklik Sözleşmesi

ÜYELİK HİZMET BEDELLERİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİSİ

4234

İŞ BANKASI KÖROĞLU

HESAP NO

IBAN NUMARALARI

TL İKLİMLENDİRME SANAYİ 399212 TR52 0006 4000 0014 2340 399212

$

USD

419725

TR33 0006 4000 0014 2340 419725

EURO

EURO

419730

TR92 0006 4000 0014 2340 419730

 

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELİK FORMU